Rekisterinumerohaku

Katsastuskonttorit Suomessa

Rekisterinumerohaku

Katsastuskonttorit Suomessa


Automobiilien katsastuksen historia Suomessa on pitempi kuin itsenäisen Suomen. Katsastukset aloitettiin jo vuonna 1907 Helsingissä kunnallisena toimintana kaupungin järjestyssäännön nojalla. Pian tämän jälkeen samankaltaisia järjestyssääntöjä otettiin käyttöön myös muissa suurissa kaupungeissa. Koko valtakuntaa koskevana annettiin vuonna 1922 asetus joka sisälsi yhtenäiset määräykset automobiililiikenteestä ja tarkemmat ohjeet katsastuksesta ja rekisteröinnistä.

Nykyaikaisen katsastushistorian suurimmat muutokset ajoittuvat aikaan jälkeen vuoden 1994, jolloin yksityinen katsastustoiminta sallittiin rajoitetusti. Ensimmäinen yksityinen katsastusasema perustettiin yllättävää kyllä niinkin pienelle paikkakunnalle kuin reilun 4 000 asukkaan Joutsaan. Tämä johtui siitä ettei tuolloin ollut lupa perustaa katsastusasemaa jo olemassa olevan katsastusaseman läheisyyteen. Tänään katsastusasemia on jo noin 500, kun niitä ennen kilpailun avaamista valtion toimintana oli parhaimmillaan noin 80.
Katsastushinnat.fi:stä on kätevä katsoa oman alueen konttorit, tarjoukset ja varata aika hyvissä ajoin!

Suomen Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liiton puheenjohtaja Pertti Oittinen sanoo säännöllisen katsastuksen palvelevan ennen kaikkea tavallista autoilijaa ja liikenneturvallisuutta ja sitä kautta koko yhteiskuntaa. Oittisen mukaan katsastuksessa saa varmuuden siitä, että autolla on turvallista lähteä tien päälle.

Pertti Oittinen kertoo näkevänsä isoja mahdollisuuksia yhteistyössä uuden Autoleima.fi -historiaraportoinnin kanssa. Halukkaat alkavat yksityisten katsastusasemien kautta saada jatkossa Autoleima.fi -raportteja, joista voi tarkastaa niin katsastusten säännöllisyyden kuin myös katsastuksessa ilmi tulleet viat. Raporteista ilmenevät myös mallisarjoissa esiintyvät viat eli ne kertovat vika-alttiudesta.

Autoleima.fi -raportit perustuvat Trafin tilastoihin, joiden avulla autokaupalle lähtevät voivat helposti tarkastaa kiinnostavat auton historian. Yhdessä katsastusasemalla tehtävän kuntotestin kanssa raportti tarjoaa käytettyä autoa ostavalle entistä paremman varmuuden siitä, että kiinnostava auto on varmasti myös kunnossa.

Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liiton puheenjohtaja Pertti Oittinen kertoo, että Suomen katsastusasemista noin puolet on nykyisin ulkomaisessa omistuksessa – muun muassa A-katsastuksen omistus on Iso-Britanniassa ja K1-asemien puolestaan Espanjassa, mutta se ei silti tarkoita työn laadun ja tason heikkenemistä. Oittinen korostaa, että Suomessa toimitaan aina suomalaisten lakien ja määräysten mukaan, on omistaja minkä maalainen tahansa.

Tarkoissa määräyksissä ja ehdoissa, jotka koskevat kaikkia katsastuksien suorittajia, on Oittisen mukaan iso syy siihen, että huoltokorjaamot eivät ole kovinkaan laajamittaisesti tarttuneet mahdollisuuteen hoitaa katsastuksia.

Seuraava iso muutos suomalaisessa katsastuskäytännössä on se, että autojen ensimmäinen katsastus tulee tehdä jatkossa nykyisen kolmen vuoden sijaan vasta neljäntenä vuotena auton ensimmäisestä käyttöönotosta. Kymmeneen ikävuoteen asti katsastukseen pitää vastaavasti mennä vain joka toinen vuosi.

Pertti Oittisen mukaan uudistuksella on tuskin kovin dramaattisia käytännön vaikutuksia, joskin riski teknisen vian aiheuttamasta onnettomuudesta kiistatta nousee. Näin voi hänen mukaansa tapahtua varsinkin pakettiautojen kohdalla, sillä ne ovat usein vain työkaluja joita korjataan ja huolletaan vain katsastusta varten tai sen määräyksestä. Tätä pohjaa vasten Autoleima.fi -raporttien antaman faktatiedon arvo korostuu entisestään.